Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Góra Gora  (Jarocin)    5159 1722  KA

Gura 


Roman Catholic parish

1333 souls (in 1888)

Includes: Brzostów, Góra, Łobez (Niederhof), Łobezkie Huby, Parzęczew, Zalesie, Zaleskie Huby
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1749-1918   i1875-1918
   M 1749-1853
   D 1749-1885   i1851-1885
State Archive in Poznan
   B 1820-1829
   M 1820-1829
   D 1820-1829

LDS microfilms
   BMD 1820-1829      719463
   BMD 1749-1798 B 1799-1805 D 1799-1817 M 1799-1835 B 1805-1823      1191649 #3-7
   B 1823-1835 D 1817-1850 M 1835-1854 B 1836-1874 D 1851-1885 D i1851-1885 B 1875-1879      1191650
   B 1880-1901 B 1880-1901      1191651 #1-2
   B 1900-1918      2041484 #1
   B 1875-1918      2041484 #2


Civil registry

USC Jaraczewo

State Archive in Kalisz
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-

LDS microfilms
   BMD 1874-1875      1199916 #7-12
   BMD 1876-1877      1199917 #1-6
   BMD 1881-1886 B 1887      2041786
   BMD 1887-1891      2041787 #1-15
   BMD 1878-1880      2041939 #12-20