Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Jaraczew Jaratschewo  (Jarocin)    5158 1718  PO

Jaraczewo 


Roman Catholic parish

2237 souls (in 1888)

Includes: Chytrów, Gać, Gola, Golskie Huby, Jaraczewo, Łukaszewo, Wojciechowo, Zygmuntowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1643-1925
   M 1657-1948
   D 1663-1748   1753-1943
State Archive in Poznan
   B 1818-1829
   M 1818-1825   1827-1829
   D 1818-1829

LDS microfilms
   BMD 1818-1825 BD 1826 BMD 1827-1828 BMD 1829      741842
   M 1877-1900      1189072 #1
   M 1657-1729 B 1643-1730 D 1685-1734 B 1730-1758 D 1757-1758 B 1759-1788 M 1762-1797 D 1769-1796 B 1789-1811      1199971 #3-8
   B 1811-1814 M 1798-1820 B 1815-1829 D 1797-1837 B 1830-1838 D 1838-1848 B 1840-1854 D 1849-1854 M 1821-1850      1199972
   M 1850-1864 D 1855-1874 B 1855-1875 M 1865-1875 1884-1895 B 1855 1875-1895 D 1875-1913 M 1875-1877      1199973
   B 1900-1910      2043254 #9
   D 1900-1913      2043254 #10
   B 1910-1925      2043254 #11
   B 1925      2043255 #1
   D 1913-1948      2043255 #2
   M 1900-1948      2043255 #3


Civil registry

USC Jaraczewo

State Archive in Kalisz
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-

LDS microfilms
   BMD 1874-1876      1199921 #3-11
   BMD 1877      1199922 #1-3
   BMD 1878-1881 B 1882      2041943 #3-15
   MD 1882 BMD 1883-1887      2041944
   BMD 1888-1891      2041945 #1-12