Format explanations etc.

Giżyce   (Kalisz*)    5132 1810  KA


Roman Catholic parish

USC Grabów nad Prosną

Includes: Dębicze, Giżyce, Ilskie, Kiełpin, Kłysze, Kopeć, Mączniki, Nieszkoda, Ostrów, Palaty, Pieczyska, Podgrabów, Racławice, Renta, Skrzynki, Swierczyna, Szmaja, Wirginki, Zaleśna, Zaleśna-Zagórna, Zawada
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1670-1795   1841-1868
   M 1670-1795   1833-1874
   D 1670-1795
State Archive in Poznan
   B 1815-1865
   M 1815-1865
   D 1815-1865
State Archive in Kalisz
   B 1866-1877    1881-
   M 1866-1877    1881-
   D 1866-1877    1881-
Local Roman Catholic Parish
   B 1869-
   M 1875-
   D 1898-

LDS microfilms
   BMD 1815-1833      719071
   BMD 1834-1843      719072
   BMD 1844-1865      719073
   BMD 1866-1875      1199913 #2-12
   BMD 1876-1877      1199914 #1-2
   B 1739-1740 M 1670-1673 1614-1619 1680-1740 B 1741-1777 M 1741-1777 D 1741-1777 B 1777-1795 M 1777-1794 D 1777-1795      1957933 #2-4
   B 1841-1861      1957933 #5-6
   B 1861-1868 M 1833-1874      1957934 #1-3
   BMD 1881-1885      2041936 #8-12
   BM 1886      2041936 #13
   MD 1886 B 1886      2041937 #1
   BMD 1887-1889 1891      2041937 #2-5