Format explanations etc.

Blizanów   (Kalisz*)    5154 1801  KA


Roman Catholic parish

USC Blizanów

Includes: Biskupice, Blizanów, Blizanówek, Fabijanówek fol., Grodzisko, Janków wieś, Łaszków kol., Oszczywilk Piłat, Piłat Oszczywilk, Pustkowie, Skrajnia Blizanowska, Wesółki, Żerniki
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1768-1897
   M 1769-1897
   D 1768-1897
State Archive in Poznan
   B 1819    1821-1822   1825-1871
   M 1819    1821-1822   1825-1871
   D 1819    1821-1822   1825-1871
State Archive in Kalisz
   B 1872-
   M 1872-
   D 1872-
Local Roman Catholic Parish
   B 1826-
   M 1826-
   D 1826-

LDS microfilms
   BMD 1819 BMD 1821-1822 BMD 1825-1841      811096
   BMD 1842-1860      811097
   BMD 1861-1866      811098
   BMD 1872-1877      1199834 #14-19
   BMD 1866-1869      1201257 #6-7
   BMD 1870-1871      1201258 #1-2
   B 1836-1876      1860169
   B 1876-1886 M 1826-1892      1860170
   D 1826-1884 B 1808-1809      1860171
   B 1768-1841      1860266 #4
   B 1841-1850 M 1769-1850 D 1768-1850 B 1816-1817 M 1809 MD 1816-1817      1860267 #1-2
   BMD 1820-1824      1860267 #3-7
   BMD 1825-1826 BMD 1874-1897 B 1826-1836      1860268
   BMD 1878-1883 B 1884      1899149 #7-13
   BMD 1884-1891      1899150 #1-8