Format explanations etc.

Kokanin   (Kalisz*)    5149 1806  KA


Roman Catholic parish

USC Żelazków

Includes: Czajków, Kokanin, Kokanińska kol., Niedźwiady, Pawłówek, Wajsówka
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1791-1870   1878-1891
   M 1791-1903
   D 1791-1870   1878-1891
State Archive in Poznan
   B 1819-1871
   M 1819-1871
   D 1819-1871
State Archive in Kalisz
   B 1872-
   M 1872-
   D 1872-
Local Roman Catholic Parish
   B 1945-
   M 1945-
   D 1945-

LDS microfilms
   B 1910-1925 M 1899-1935 D 1915-1939      127720
   BMD 1819-1833 BD 1834 BMD 1835-1855      741968
   BMD 1856-1865      741969
   BMD 1866-1871      1191086 #12-17
   BMD 1872-1877      1199930 #14-19
   BMD 1791-1797 B 1796-1799      1981635 #3-4
   B 1800-1836      2002431 #1
   B 1826-1841      2002431 #2
   B 1837-1869      2002431 #3
   B 1842-1870      2002431 #4-5
   M 1796-1903      2002432 #1
   M 1826-1870      2002432 #2-3
   D 1796-1866      2002432 #4
   D 1840-1870      2002432 #5
   BMD 1878-1891      2041973 #1-14