Format explanations etc.

Kościelna Wieś   (Kalisz*)    5147 1801  KA


Roman Catholic parish

USC Gołuchów

Includes: Biskupice, Borczysko, Kościelna Wieś. Before 1818: Trkusów, Żakowice
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1586-1636   1678-1793   1795-1892
   M 1602-1895
   D 1737-1782   1786-1892
State Archive in Poznan
   B 1818-1819    1821-1870
   M 1818-1819    1820-1870
   D 1818-1819    1821-1870
State Archive in Kalisz
   B 1871-
   M 1871-
   D 1871-
Local Roman Catholic Parish
   B 1896-
   M 1896-
   D 1896-

LDS microfilms
   BMD 1818 M 1819 BMD 1820-1825      742923
   BMD 1826-1844      742924
   BMD 1845-1865      742925
   BMD 1866-1868      1191098 #9-11
   BMD 1869-1870      1191338 #1-2
   BMD 1871-1877      1199931 #8-14
   M 1841-1892 M 1893-1895      2006241 #1-2
   D 1737-1782      2006241 #3
   D 1786-1795 1795-1816      2006242 #1-2
   D 1808-1819      2006242 #3-8
   D 1819-1825      2006242 #9
   D 1826-1845      2006243 #1
   D 1820-1835      2006243 #2-8
   D 1836-1853      2006244 #1-2
   D 1850-1885      2006244 #3
   B 1586-1636 1678-1740 B 1741-1741 1742-1742 1741-1741 1742-1742 B 1743-1760      2006263
   B 1761-1793 1795-1808      2006264 #1-2
   B 1808-1812      2006264 #3
   B 1809-1814      2006264 #4
   B 1815-1834      2006265 #1
   B 1812-1814      2006265 #2
   B 1814-1815      2006265 #3
   B 1815-1816      2006265 #4
   B 1816-1817      2006265 #5
   B 1818      2006265 #6
   B 1819      2006265 #7
   B 1821      2006265 #8
   B 1822      2006265 #9
   B 1823-1835      2006266
   B 1835-1836      2006267 #1
   B 1835-1888      2006267 #2
   B 1837-1840      2006267 #3
   B 1841-1867      2006268
   B 1867-1886      2006269 #1
   M 1602-1668      2006269 #2-3
   M 1669-1824      2006270 #1-3
   M 1808-1817 M 1819      2006270 #4-5
   M 1818 M 1820-1825      2006271 #1-2
   M 1825-1888      2006271 #3
   M 1826-1840      2006271 #4
   BMD 1878-1879      2041974 #15-16
   BMD 1880-1892      2041975 #1-13