Format explanations etc.

Kosmów   (Kalisz*)    5153 1816  KA


Roman Catholic parish

USC Ceków-Kolonia

Includes: Ceków, Ceków Stary, Gostynie, Kosmów, Orli Staw, Plewnia, Prażuchy, Szadek, Tulka
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1782-1892
   M 1782-1892
   D 1782-1892
State Archive in Poznan
   B 1810    1824-1836   1838-1874
   M 1810    1824-1836   1838-1874
   D 1810    1824-1836   1838-1874
State Archive in Kalisz
   B 1821-1822
   M 1821-1823
   D 1821-1823   1875-

LDS microfilms
   BD 1810-1811 BMD 1824-1836 BMD 1838-1848      742926
   BMD 1849-1865      742927
   BMD 1866-1873      1191338 #3-11
   BMD 1875-1876      1199930 #20-21
   BMD 1877      1199931 #1
   B 1782-1805      2003388 #5
   B 1806-1814 M 1782-1822 B 1815-1823 D 1786-1789 1782-1786 1789-1822      2003389 #1
   BMD 1824-1825      2003389 #2-3
   B 1833-1856 M 1834-1846      2003389 #4
   M 1847-1855 D 1834-1855      2003390 #1
   B 1811-1812 B 1817-1823 B 1826-1831      2003390 #2-11
   B 1831-1859      2004318
   B 1860-1877 M 1817      2004319
   M 1818-1823 M 1826-1836 M 1837 M 1838-1873 M 1874 M 1875      2004320
   M 1875-1892 D 1811 D 1822 1821 D 1820 1819 D 1818 1817 D 1812 1823 D 1826-1836 D 1837 D 1837-1846      2004321
   D 1847-1873 D 1874 D 1875-1887      2004322 #1-2
   BMD 1878-1892      2041973 #15-29