Format explanations etc.

Opatówek   (Kalisz*)    5144 1814  KA


Roman Catholic parish

USC Opatówek

Includes: Bogumiłów, Bożów, Cienia, Józefów, Michałów, Opatówek, Opatówek przed., Szulec, Trojanów
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1781-1823   1825   1833-1868
   M 1833-1867
   D 1825-1827
State Archive in Poznan
   B 1808-1811    1815-1872
   M 1808-1811    1815-1872
   D 1808-1811    1815-1872
State Archive in Kalisz
   B 1873-
   M 1873-
   D 1873-
Local Roman Catholic Parish
   B 1724-
   M 1767-
   D 1782-

LDS microfilms
   BMD 1808-1811 BMD 1815-1819      747374
   BMD 1820-1831      747375
   BMD 1832-1843      747376
   BMD 1844-1855      747789
   BMD 1856-1865      747790
   BMD 1866-1869      1191380 #9-12
   BMD 1870-1872      1191381 #1-4
   BMD 1873-1876      1201066 #5-8
   BMD 1878      1201066 #9
   BMD 1877      1201086 #4
   B 1781-1789      2060908 #8
   B 1789-1811      2060909 #1
   B 1808-1811      2060909 #2
   B 1811-1823 1833-1851      2060909 #3-4
   B 1835-1837      2060909 #5
   B 1838-1861      2060910
   B 1861-1868      2060911 #1-2
   M 1833-1867      2060911 #3
   M 1845-1888      2060911 #4
   D 1825 B 1825      2060911 #5
   D 1826-1827      2060911 #6
   BMD 1878 B 1879      2092216 #7-8
   BMD 1879-1890      2092217
   BMD 1891-1893      2092218 #1-3