Format explanations etc.

Pamięcin   (Kalisz*)    5150 1804  KA


Roman Catholic parish

USC Blizanów

Includes: Dojutrów, Jastrzębniki, Pamięcin, Piotrów, Poklęków, Pruszków, Szadek, Warszówka, Zagorzyn, Żegecinek [Żegocinek]
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1783-1875
   M 1782-1895
   D 1783-1823   1825-1892   1919-1940
State Archive in Poznan
   B 1808-1811    1819-1871   1893-1901
   M 1808-1811    1812-1814   1816-1817   1819-1871
   D 1808-1811    1819-1871
State Archive in Kalisz
   B 1872-
   M 1872-
   D 1872-
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin
   B 1893-1901
   M 1918-1937
   D 1902-1924
Local Roman Catholic Parish
   B 1900-
   M 1900-
   D 1900-

LDS microfilms
   B 1893-1901 M 1918-1930      127721
   M 1931-1937 D 1902-1924      127722
   BMD 1808-1810 BM 1810-1811 BMD 1810-1811 MD 1810-1811 M 1812-1813 M 1816 D 1817 BMD 1819-1823      753005
   BMD 1824-1841      753006
   BMD 1842-1859      753007
   BMD 1860-1865      753008
   BMD 1866-1871      1191389 #17-22
   BMD 1872-1877      1201074 #5-10
   B 1805-1810      2063393 #12
   B 1810-1823      2063394 #1-2
   B 1826-1861      2063394 #3-4
   B 1862-1874      2063395 #1
   M 1796-1818      2063395 #2
   M 1826-1884      2063395 #3-4
   M 1885-1895      2063396 #1
   D 1796-1811      2063396 #2
   D 1826-1878      2063396 #3-4
   D 1878-1884      2063397 #1
   D 1919-1940      2063397 #2
   B 1783-1796 1796-1805 M 1782-1796 1819-1823 D 1783-1796      2063397 #4
   D 1812-1823      2063397 #5
   BD 1819 BMD 1822 B 1825      2063397 #5
   BMD 1825 1820 1823      2063398 #1-2
   B 1824-1875 1884-1892 M 1824-1875 1884-1892 D 1824-1875 1884-1892      2063398 #3
   BMD 1878-1893      2092193 #1-16