Format explanations etc.

Rychnów   (Kalisz*)    5152 1803  KA


Roman Catholic parish

USC Blizanów

Includes: Bogucice, Bogucko, Kurza, Romanki, Rychnów, Rychnowskie kol., Skrajnia, Wyganki, Żerniczki
State Archive in Poznan
   B 1808-1811    1819-1871   1896-1899
   M 1808-1811    1819-1871
   D 1808-1811    1819-1871
State Archive in Kalisz
   B 1872-
   M 1872-
   D 1872-
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin
   B 1907-1914
   D 1920-1940
Local Roman Catholic Parish
   B 1827-
   M 1827-
   D 1827-

LDS microfilms
   B 1907-1914 D 1920-1940      127727
   BMD 1808-1811 BMD 1819-1840      752820
   BMD 1841-1856 BMD 1853 BMD 1860-1863 BMD 1865      752821
   BMD 1866-1871      1191319 #2-7
   BMD 1872-1875      1201086 #12-15
   BMD 1876-1877      1201087 #1-2
   B 1752-1796      2083747 #2
   B 1826-1840      2083747 #3
   B 1827-1862 1888-1892      2083747 #4
   B 1841-1860      2083747 #5
   B 1861-1877      2083747 #6
   B 1878-1882      2083748 #1
   M 1826-1840      2083748 #2
   M 1826-1856      2083748 #3
   M 1857-1897      2083748 #4
   D 1826-1849      2083748 #5
   D 1850-1900      2083748 #6
   B i1752-1807      2083748 #7
   B i1752-1807 M i1796-1807 D i1796-1807      2083749 #1
   B i1752-1807 M i1796-1807 D i1796-1807      2083749 #2
   B 1796-1827 M 1796-1860 D 1796-1859      2083749 #3
   BMD 1878-1893      2089837 #11-26