Format explanations etc.

Tykadłów   (Kalisz*)    5152 1808  KA


Roman Catholic parish

USC Żelazków

Includes: Anielin, Ciechniów, Góry, Helenów, Leniówka, Michałów, Opędzin, Piekło, Pole, Reginów, Russów, Rusuwek kol., Tykadłów, Witoldów, Wyskok
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1753-1888
   M 1753-1879
   D 1753-1888
State Archive in Poznan
   B 1812    1826-1871
   M 1826-1871
   D 1812   1814-1824    1826-1871
State Archive in Kalisz
   B 1872-
   M 1872-
   D 1872-
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin
   B 1880-1910   1920-1940
   D 1911-1934
Local Roman Catholic Parish
   B 1826-
   M 1826-
   D 1826-

LDS microfilms
   B 1880-1910 1920-1930      127728
   B 1931-1940 D 1911-1934      127729
   B 1880-1910 1920-1940 D 1911-1934      161479
   BD 1812 BMD 1826-1828 1830-1846      764414
   BMD 1847-1865      764415
   BMD 1866-1871      1194801 #8-13
   BMD 1872-1877      1201098 #13-18
   B 1796-1820      2101165 #5
   B 1821-1836 D 1821 B 1836-1859      2101165 #6
   B 1826-1831      2101165 #7
   B 1831-1868      2101166 #1-3
   B 1860-1888      2101166 #4
   M 1826-1867      2101166 #5-6
   M 1857-1879      2101166 #7
   D 1796-1820 1822-1847      2101166 #8
   D 1826-1837      2101166 #9
   D 1838-1847      2101167 #1
   D 1847-1888      2101167 #2
   D 1848-1888      2101167 #3-5
   B 1753-1790 M 1753-1787 D 1753-1790      2101167 #6
   B 1757-1795 M 1757-1795 1822-1847 D 1757-1795      2101167 #7