Format explanations etc.

Zbiersk   (Kalisz*)    5158 1808  KA


Roman Catholic parish

USC Stawiszyn

Includes: Defekt, Holendry Białe, Holendry Lubień, Holendry Zbierskie, Maryanów, Miedze, Piła, Trzęsawki, Zbiersk
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1826-1875
   M 1826-1885
   D 1825-1907
State Archive in Poznan
   B 1808-1854    1856-1873   i1779-1826
   M 1808-1854    1856-1873   i1779-1826
   D 1808-1854    1856-1873   i1779-1826
State Archive in Kalisz
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-
Local Roman Catholic Parish
   B 1945-
   M 1945-
   D 1945-

LDS microfilms
   BMD i1779-1826 1808-1821 BD 1822 BMD 1823-1832      765783
   BMD 1833 B 1834 BMD 1835-1852      765785
   BMD 1853-1854 1856-1865      765786
   BMD 1866-1873      1194796 #6-13
   BMD 1874-1877      1201099 #10-13
   B 1826-1845      2162137 #2
   B 1846-1865      2162137 #3
   B 1865-1875      2162137 #4
   M 1826-1842      2162138 #1
   M 1843-1874      2162138 #2
   M 1875-1885      2162138 #3
   D 1826-1852      2162138 #4
   D 1852-1881      2162138 #5
   D 1881-1907      2162139 #1