Format explanations etc.

Brudzew   (Kalisz*)    5156 1759  KA


Roman Catholic parish

USC Blizanów

Includes: Bolmów, Brudzew, Brudzewek, Dębniałki, Filutów, Graniczka, Holendry Jarantowskie, Jarantów, Korab, Lipe, Piskory, Rosochy
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1796-1868
   M 1796-1812   1818-1822   1824
   D 1796-1812   1818-1869
State Archive in Poznan
   B 1808-1871    i1791-1808
   M 1808-1871    i1791-1808
   D 1808-1871    i1791-1808
State Archive in Kalisz
   B 1872-
   M 1872-
   D 1872-

LDS microfilms
   M 1808-1811 BMD 1808-1810 B 1808-1811 M 1809-1817 D 1809-1811 B 1811-1813 D 1812-1815 B 1814-1816 D 1816-1817 B 1817-1818 BMD 1819-1820      807873 #2-21
   MD 1820 BMD 1821-1829 BD 1830 BMD 1831-1844      807874
   BMD 1845-1865      807875
   BMD 1872-1873      1199836 #16-17
   BMD 1874-1877      1199837 #1-4
   BMD 1866-1871      1201265 #2-7
   B 1796-1824      1874287 #1
   B 1816      1874287 #2
   B 1818      1874287 #3
   B 1819      1874287 #4
   B 1820      1874287 #5
   B 1821      1874287 #6
   B 1848-1865      1874288 #1
   M 1818      1874288 #2
   M 1819      1874288 #3
   M 1820      1874288 #4
   M 1821      1874288 #5
   M 1822      1874288 #6
   M 1824      1874288 #7
   D 1819      1874288 #8
   D 1820      1874288 #9
   D 1821      1874288 #10
   BMD 1869      1874289 #1
   BMD 1878-1889 B 1890      1899200 #4-16
   BMD 1890-1891      1899201 #1-2
   B 1822      2006356 #1
   B 1823      2006356 #2
   B 1824      2006356 #3
   B 1825-1868      2006356 #4
   B 1826-1848      2006356 #5
   D 1822      2006357 #1
   D 1823      2006357 #2
   D 1824      2006357 #3
   D 1825      2006357 #4
   D 1826-1869      2006357 #5
   D 1796-1804 M 1796-1812      2006357 #6