Format explanations etc.

Dębe   (Kalisz*)    5148 1812  KA

Dembe 


Roman Catholic parish

USC Żelazków

Includes: Biernatki, Broniborek, Dębe, Dzięcioł, Florentyna, Holendry, Kamień, Kolonia Dębska, Korek, Kulig, Młyniska, Morawin, Morgi Kamińskie, Orzeł, Podębina, Podzborów fol., Zborów fol.
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1764-1940
   M 1764-1940
   D 1764-1940
State Archive in Poznan
   B 1808    1817-1822   1824   1826-1871
   M 1808    1817-1822   1824   1826-1871
   D 1808    1817-1822   1824   1826-1871
State Archive in Kalisz
   B 1872-
   M 1872-
   D 1872-

LDS microfilms
   BMD 1808-1810 1817-1822 1824 1826-1829      810685
   BMD 1830-1849      810686
   BMD 1850-1857      810687
   BMD 1858-1865      810688
   BMD 1872-1873      1199906 #17-18
   BMD 1874-1877      1199907 #1-5
   BMD 1866-1869      1201438 #5-8
   BMD 1870      1201438 #34
   BMD 1870      1201439 #1
   BMD 1764-1820 BMD 1854-1873 B 1795-1817      1898116 #5-7
   B 1817-1837 B 1826-1861      1898117
   B 1861-1875 B 1764-1940 M 1795-1835      1898118
   M 1826-1872 D 1795-1835 D 1826-1852      1898119
   D 1853-1856      1898120 #1
   BMD 1878-1889      2041919
   BMD 1890-1891      2041920 #1-2