Format explanations etc.

Dobrzec   (Kalisz*)    5145 1803  KA


Roman Catholic parish

USC Nowe Skalmierzyce

Includes: Czaszki, Dobrzec Mały, Dobrzec Wielki, Korczak, Lis, Nowy Świat, Ogrody, Piekart, Piwonice, Rypinek, Sulisławice, Szczypiorno (od 1818), Wilczak, Wydory
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1747-1875   1878-1891
   M 1768-1867   1878-1891
   D 1747-1876   1878-1891
State Archive in Poznan
   B 1808-1810    1811-1814   1817-1870
   M 1808-1810    1812-1813   1817-1870
   D 1808-1810    1811-1816   1817-1870
State Archive in Kalisz
   B 1871-
   M 1871-
   D 1871-
Local Roman Catholic Parish
   B 1810-1940   1945-
   M 1818-1940   1945-
   D 1814-1940   1945-

LDS microfilms
   BMD 1808-1818      814721
   BMD 1817-1824      814722
   BMD 1825-1831      814723
   BMD 1832-1837      814724
   BMD 1838-1844      814725
   BMD 1845-1852      814726
   BMD 1852-1860      814727
   BMD 1861-1865      814728
   BMD 1871-1875      1201105 #3-7
   BMD 1876-1877      1201106 #1-2
   BMD 1866-1868      1201443 #8-10
   BMD 1868-1870      1201444 #1-3
   B 1747-1827      1898130
   B 1818-1833      1898131 #1-3
   B 1827-1838      1898131 #4
   B 1838-1848      1898132 #1
   B 1834-1854      1898132 #2-3
   B 1849-1860      1898133 #1
   B 1854-1866      1898133 #2
   B 1860-1868      1898133 #3
   B 1868-1875      1898134 #1
   B 1866-1871      1898134 #2
   M 1768-1826      1898134 #3
   M 1818-1821      1898134 #4
   M 1821-1825      1898135 #1
   M 1826-1843      1898135 #2
   M 1826-1852      1898135 #3-4
   M 1844-1859      1898135 #5
   M 1859-1865      1898136 #1
   M 1853-1867      1898136 #2
   D 1747-1820      1898136 #3-5
   D 1820-1843      1898137 #1
   D 1819-1847      1898137 #2-4
   D 1847-1851      1898138 #1
   D 1844-1857      1898138 #2
   D 1851-1861      1898138 #3
   D 1862-1866      1898139 #1
   D 1858-1876      1898139 #2
   D 1866-1872      1898139 #3
   BMD 1878-1883 BM 1884      2041920 #3-9
   MD 1884 BMD 1885-1891      2041921 #1-8