Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Baranów Baranow  (Kepno)    5116 1800  KA


Roman Catholic parish

2995 souls (in 1888)

Includes: Baranów, Borówno, Feliksów, Grębanin, Joanka (Niwy), Justynka, Łęka Mroczeńska, Lipka, Lisiny, Maryanka, Mroczeń, Remieszówka, Trzcianka, Żurawieniec
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1674-1697   1731-1908
   M 1703-1754   1756-1897
   D 1668-1897
State Archive in Poznan
   B 1818-1855
   M 1818-1855
   D 1818-1855
State Archive in Poznan - microfilms only
   B 1674-1697   1731-1822
   M 1703-1754   1756-1819   1865-1875
   D 1668-1755   1854-1876

LDS microfilms
   BMD 1818-1832      810119
   BMD 1833-1855      810120
   B 1674-1697 D 1668-1731 M 1703-1743 B 1731-1746 M 1744-1754 B 1746-1755 D 1731-1755 B 1756-1764      1169501 #4-11
   B 1765-1819 M 1756-1819 B 1807-1822      1169502
   M 1865 D 1854-1865 B 1865-1875 M 1866-1875 D 1866-1876      1169503 #1-5
   B 1875-1889      1194654 #5
   B 1889-1891 1822-1832 MD 1820-1833 BMD 1832-1845 BMD 1846-1853 B 1780-1834      1194655
   B 1834-1891 M 1866-1897 D 1874-1897 1801-1869 B 1892-1901      1194656 #1-5
   B 1866-1891      2120665 #2
   D 1843-1846      2120665 #3


Civil registry

USC Baranów

State Archive in Kalisz
   B 1874-   i1874-1888
   M 1874-   i1874-1888
   D 1874-   i1874-1888

LDS microfilms
   BMD 1874-1877      1199834 #3-13
   BMD 1878-1886 B 1887      1899147 #4-31
   BMD 1887-1889 B 1890      1899148
   BMD 1890-1891      1899149 #1-6


Jewish community

State Archive in Poznan
   B 1835-1838   1840   1842-1846
   M 1835-1838   1840   1842-1846
   D 1835-1838   1840   1842-1846