Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Opatów Opatow  (Kepno)    5113 1809  KA


Roman Catholic parish

2157 souls (in 1888)

Includes: Biadaszki, Frangot, Gołąbek, Karlsberg, Łęka Opatowska, Lipie, Młyn Grobla, Młyn Łysy, Młyn Moszczeński, Opatów, Podbolesławiec
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1768-1873
   M 1769-1866
   D 1768-1873
State Archive in Poznan
   B 1819-1855
   M 1818-1855
   D 1818-1855

LDS microfilms
   MD 1818 BMD 1819-1825 B 1825 BMD 1826-1827 B 1827 BMD 1828-1843      747372
   BMD 1844-1855      747373
   B 1768-1801 D 1768-1818 B 1802-1815      1191181 #5-7
   B 1815-1822 M 1769-1840 B 1822-1845 D 1819-1845 M 1841-1856 B 1846-1863      1191430
   B 1863-1873 D 1846-1873      1191431 #1-2


Lutheran community

1874   Kępno


Civil registry

USC Łęka Opatowska

State Archive in Kalisz
   B 1874-   i1874-1900
   M 1874-   i1874-1900
   D 1874-   i1874-1900

LDS microfilms
   BMD 1874-1876      1201057 #2-10
   BMD 1877      1201058 #1-4
   BMD 1878 B 1879      2092183 #6-9
   BMD 1879-1882      2092184
   D 1882 BMD 1883-1886      2092185
   BMD 1887 B 1888 M 1888-1889 D 1888 BD 1889 BMD 1890      2092186
   D 1890 BMD 1891-1893      2092187 #1-10
   BMD i1874-1892      2380065 #10
   BMD i1874-1892      2380066 #1
   BMD i1893-1900      2380066 #2


Jewish community

State Archive in Poznan
   B 1836-1846
   M 1836-1846
   D 1836-1846