Format explanations etc.

Siemianice   (Kepno)    5111 1809  KA


Roman Catholic parish

1676 souls (in 1888)

Includes: Dymacz, Józefówka, Maryanka, Raków, Siemianice, Wesoła
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1681-1872
   M 1655-1889
   D 1722-1885
State Archive in Poznan
   B 1818-1855
   M 1818-1855
   D 1818-1855

LDS microfilms
   BMD 1818-1836      752842
   BMD 1837-1855      752843
   B 1681-1721 1755-1766 BD 1721-1767 M 1655-1786 B 1766-1805      1191486 #4-8
   B 1806-1817 D 1767-1817 B 1817-1819 M 1787-1834 D 1817-1836 B 1820-1838 M 1835-1841 D 1837-1885 B 1839-1856      1191487
   B 1856-1872 M 1842-1889      1191488 #1-2