Format explanations etc.

Słupia Slupia  (Kepno)    5115 1803  KA

Słupia pod Kępnem 


Roman Catholic parish

1525 souls (in 1888)

Includes: Albertów, Hójki, Kuźnica Słupska, Lisiny, Piaski, Słupia, Szpigiel, Zmyślona
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1737-1883
   M 1737-1882
   D 1737-1891
State Archive in Poznan
   B 1818-1855
   M 1818-1855
   D 1818-1855

LDS microfilms
   BMD 1818 1819-1832 1835-1855      752892
   BM 1737-1792 D 1737-1817 B 1792-1850 D 1817-1849 M 1793-1853 D 1850-1867 M 1854-1867 B 1851-1867 M 1867-1874      1194503 #2-7
   M 1874-1882 B 1867-1883 D 1867-1891      1194504 #1-3