Format explanations etc.

Wyszanów Wyszanow  (Kepno)    5122 1810  KA

Wyschanow 


Roman Catholic parish

2728 souls (in 1888)

Includes: Jastrzab, Jutrków, Kieroń, Lubczyna, Mieczkowo, Mieleszówka, Morawin, Oświecim, Plugawice, Skarydzew, Tonia, Torzyniec, Wesoła, Wygoda, Wyszanów, Zagórze
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1688-1887   1889-1911
   M 1688-1701   1713-1778   1782-1907
   D 1688-1701   1729-1900
State Archive in Poznan
   B 1818-1855
   M 1818-1855
   D 1818-1855
State Archive in Lódz
   B 1856-1874
   M 1856-1874
   D 1856-1874

LDS microfilms
   B 1724-1736 M 1713-1735 D 1729-1778 M 1736-1781 B 1736-1758 1688-1702 1758-1795 MD 1688-1700 B 1795-1819      1194632 #4-8
   M 1782-1834 D 1778-1834 B 1820-1863 D 1835-1870 B 1864-1871      1194633
   B 1871-1887 D 1871-1900 M 1835-1900 B 1889-1900      1194634 #1-4
   M 1900-1907      2120663 #6
   B 1900-1911      2120663 #7


Jewish community

State Archive in Poznan
   B 1835-1836
   M 1835-1836
   D 1835-1836