Format explanations etc.

Donaborów Donaborow  (Kepno)    5116 1805  KA


Roman Catholic parish

759 souls (in 1888)

Includes: Donaborów, Jankowy, Ług, Niesób
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1808-1904
State Archive in Poznan
   B 1818-1855
   M 1818-1855
   D 1818-1855

LDS microfilms
   BMD 1818-1832 BMD 1835-1855      814735
   B 1875-1904      1194696 #2
   B 1900-1904      2041481 #1