Format explanations etc.

Golina   (Konin*)    5215 1806  KN


Roman Catholic parish

USC Golina

Includes: Adamów, Borki, Brzeźniak, Gelmanów, Golina, Lubecz, Majdany, Maksymów, Przyjma, Radwaniec, Spławie, Zamostki
Diocesan Archive in Wloclawek
   B i1756-1809   1808-1814   1816-1821
   M i1772-1809   1808-1814   1816-1821
   D i1767-1809   1808-1813   1815-1821
State Archive in Poznan
   B 1821    1826-1892   1895   1897-
   M 1821    1826-1892   1895   1897-
   D 1821    1826-1892   1895   1897-
Local Roman Catholic Parish
   B 1920-
   M 1945-
   D 1947-

LDS microfilms
   BMD 1821 1826-1834      719438
   BMD 1835-1852      719439
   BMD 1853-1864      719440
   BMD 1867-1874      1201459 #6-13
   D 1874 BMD 1875-1877      1201460 #1-4
   BMD 1878-1883      1600197 #14-19
   BMD 1884      1600198 #1
   B 1808-1814 B 1817 M 1808-1812      1957912
   M 1812-1814 M 1817 D 1808-1813 D 1815 1817 BMD 1816-1817      1957913
   BMD 1818-1821      1957914 #1-6
   B i1755-1808 M i1772-1808 D i1767-1808      1957914 #7
   B 1920-1933      2267728 #2-6
   B 1933-1941 1945-1949      2273219 #1-6
   M 1945-1956      2273219 #7-8
   D 1947-1954      2273220 #1


Jewish community

USC Golina

State Archive in Poznan
   B 1826-1830    1832-1836   1838   1840-1846   1848-1862   1864   1866-1870
   M 1826-1830    1832-1836   1838   1840-1846   1848-1862   1864   1866-1870
   D 1826-1830    1832-1836   1838   1840-1846   1848-1862   1864   1866-1870

LDS microfilms
   BMD 1826-1830 1832-1836 1838      719441
   BMD 1840-1846 1848-1850 1854 1852-1862      719442
   MD 1866 BD 1867 BMD 1868-1870      1201460 #5-9