Format explanations etc.

Kuchary Kościelne   (Konin*)    5208 1809  KN


Roman Catholic parish

USC Rychwał

Includes: Broniki, Czajków, Czyżew, Dąbroszyn, Franki, Główiew, Józefów, Kanałki, Krępa, Kuchary Kościelne, Piskorzew, Posada, Smierzne, Sporne, Swięcia, Tomaszew, Trójka, Zakrzewek, Zarzew
Diocesan Archive in Wloclawek
   B i1799-1808   1810-1819   1823   1826-1830   1838-1857   1860-1865   1867-1868   1878
   M i1799-1808   1809-1813   1819   1823   1826-1836   1838-1857   1860-1865   1867-1868   1878
   D i1799-1808   1809-1813   1819   1823   1826   1828-1836   1838-1857   1860-1863   1865-1868   1878
State Archive in Poznan
   B 1822   1834-1843   1845-1889   1890-1891    1893-
   M 1890-1891    1893-
   D 1890-1891    1893-
Local Roman Catholic Parish
   B 1910-1940   1945-
   M 1915-1939   1945-
   D 1915-1939   1945-

LDS microfilms
   B 1822 1834-1843 1845-1865      127723
   B 1865-1888      127724
   B 1822 1834-1843 1845-1865      743110
   B 1865-1878      1618419 #6
   B i1799-1808 M i1799-1808 D i1799-1808      2037260 #2
   M i1799-1808 D i1799-1808 B i1799-1808      2037260 #3
   B 1811-1812 M 1808-1810      2037260 #4
   B 1810-1811 M 1810-1811      2037260 #5
   BMD 1819      2037260 #6
   BMD 1823      2037260 #7
   BMD 1826      2037260 #8
   BM 1827      2037260 #9
   BMD 1828-1830      2037260 #10-12
   BMD 1831-1836      2037261 #1-6
   BMD 1838-1842      2037261 #7-11
   BMD 1843-1855      2037262 #1-13
   BMD 1856-1857      2037263 #1-2
   BMD 1860-1863      2037263 #3-6
   BM 1864      2037263 #7
   BMD 1865      2037263 #8
   BMD 1866      2037263 #9
   BMD 1867-1868      2037263 #10-11
   BMD 1878      2037263 #12
   B 1813      2037263 #13
   B 1814      2037263 #14
   B 1815-1817      2037264 #1
   B 1818      2037264 #2
   M 1808-1810      2037264 #3
   M 1811-1812      2037264 #4
   M 1813      2037264 #5
   D 1808-1810      2037264 #6
   D 1810-1812      2037264 #7
   D 1813      2037264 #8