Format explanations etc.

Licheń   (Konin*)    5219 1821  KN

Stary Lichen 


Roman Catholic parish

USC Ślesin

Includes: Anielewo, Bylew, Gać, Grąblin, Helenowo I, Helenowo II, Izabelin, Licheń, Licheń Nowy, Osada, Pogoń, Smolarnia, Trzy Borki
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1808-1809   1811-1814   1821   1826-1867
   M 1821   1826-1874
   D 1808-1812   1821   1835-1873
State Archive in Poznan
   B 1815-1818    1822-1887   1889-
   M 1811-1813    1815-1818   1822-1887   1889-
   D 1812-1813    1815-1818   1822-1887   1889-
Local Roman Catholic Parish
   B 1810-
   M 1808-
   D 1819-

LDS microfilms
   M 1812-1813 D 1812-1813 BMD 1815-1818 BMD 1822-1826      746616
   BMD 1827-1848      746617
   BMD 1849-1865      746618
   BMD 1866      1191041 #15
   BMD 1867-1877      1191042
   BMD 1878-1884      1618420 #4-10
   B 1808-1809      2037265 #4
   B 1811-1812      2037265 #5
   B 1812-1813      2037265 #6
   B 1813-1814      2037265 #7
   B 1826-1837      2037265 #8
   B 1837-1860      2038635
   B 1860-1867      2038636 #1-2
   M 1826-1862      2038636 #3-5
   M 1862-1873      2038637 #1
   D 1808-1809      2038637 #2
   D 1809-1810      2038637 #3
   D 1810-1811      2038637 #4
   D 1811-1812      2038637 #5
   D 1835-1859      2038637 #6
   BMD 1821      2038637 #7
   M 1837-1874      2038637 #8
   D 1837-1873      2038638 #1