Format explanations etc.

Myślibórz   (Konin*)    5214 1804  KN


Roman Catholic parish

USC Golina

Includes: Barbarka, Bobrowo, Bobrowo Łęk, Chrósty, Myślibórz, Piotrowo, Radolina, Sługocinek, Zalesie
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1750-1826   1846-1869   i1750-1808
   M 1750-1802   1796-1864   i1750-1808
   D 1750-1819   i1750-1808
State Archive in Poznan
   B 1809-1817    1819-1821   1823   1827-1859   1861-1882   1884-   i1750-1808
   M 1809-1817    1819-1821   1823   1827-1859   1861-1882   1884-   i1750-1808
   D 1809-1817    1819-1821   1823   1827-1859   1861-1882   1884-   i1750-1808
Local Roman Catholic Parish
   B 1917-
   M 1920-
   D 1919-

LDS microfilms
   BMD 1809-1810 BD 1811 BMD 1812-1817 1819-1821 1823 1827-1837      746970
   BMD 1838-1859 1861-1865      746971
   BMD 1866-1869      1191367 #12-15
   BMD 1870-1877      1191368 #1-8
   BMD 1878-1879      1608499 #11-12
   BMD 1880-1882 1884      1608500 #1-3
   B 1750-1802 1846-1867 B i1750-1802 M 1750-1802 M i1750-1802 B 1867-1869 D 1750-1773      2060887 #4
   D 1774-1802 D i1750-1802      2060888 #1
   B 1796-1826 M 1796-1860 D 1797-1819 B i1802-1808 M i1802-1808 D i1803-1808 M 1860-1864      2060888 #2
   B 1917-1938      2273220 #6-7
   B 1939-1941 1945-1946 1943-1944      2273341 #1
   B 1947-1956      2273341 #2
   M 1819-1940 1945-1946      2273341 #3
   D 1918-1941 1945-1946      2273341 #4
   D 1847-1972      2273341 #5