Format explanations etc.

Sławsk   (Konin*)    5212 1808  KN


Roman Catholic parish

USC Rzgów

Includes: Branno, Górka Osiecka, Góry Osieckie, Holendry Szawskie, Jastrząbek, Józefowo, Kowalewek, Nowe, Osiecze, Ostrów, Sławsk, Smieszne, Struga
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1688-1748   1776-1869   1880-1881   1883-1884   1886-1891   1894   1896-1898   1901-1902   1904-1907   1909   1913-1915
   M 1688-1748   1776-1853   1880-1881   1883-1884   1886-1891   1894   1896-1898   1901-1902   1904-1907   1909   1913-1915
   D 1704-1881   1883-1884   1886-1891   1894   1896-1898   1901-1902   1904-1907   1909   1913-1915
State Archive in Poznan
   B 1826-1835   1837-1853   1856-1895
   M 1826-1835   1837-1853   1856-1902
   D 1826-1835   1837-1853   1856-1879
Local Roman Catholic Parish
   B 1918-1942    1946-
   M 1918-1942    1946-
   D 1918-1942    1946-

LDS microfilms
   BMD 1826-1835 1837-1844      752883
   BMD 1845-1853 1856-1865      752884
   BMD 1866-1869      1191323 #9-12
   BMD 1870-1877      1191324 #1-8
   BMD 1878-1879      1608538 #10-11
   BM 1688-1748      2087147 #7
   BM 1688-1748      2087148 #1
   D 1704-1746      2087148 #6
   B 1776-1808      2087149 #1
   B 1809-1810      2087149 #2
   B 1809-1810      2087149 #3
   B 1809-1815      2087149 #4
   B 1809-1810      2087149 #5
   B 1810-1811      2087149 #6
   B 1810-1811      2087149 #7
   B 1811-1812 1816      2087149 #8
   B 1811-1812      2087149 #9
   B 1812-1813      2087149 #10
   B 1812-1813      2087149 #11
   B 1816-1822      2087149 #12
   B 1823-1841      2087149 #13
   B 1826-1837      2087150 #1
   B 1838-1845      2087150 #2
   B 1845-1855      2087150 #3
   B 1855-1869      2087150 #4
   M 1776-1847      2087150 #5
   M 1776-1847      2087151 #1
   M 1809-1810      2087151 #2
   M 1809-1810 1816      2087151 #3
   M 1810-1811      2087151 #4
   M 1810-1811      2087151 #5
   M 1811      2087151 #6
   M 1812      2087151 #7
   M 1811-1812      2087151 #8
   M 1812-1813      2087151 #9
   M 1812-1813      2087151 #10
   M 1813-1823      2087151 #11
   M 1826-1838      2087151 #12
   M 1839-1853      2087151 #13
   D 1776-1846      2087151 #14
   D 1776-1846      2087152 #1
   D 1809-1810      2087152 #2
   D 1809-1810      2087152 #3
   D 1810-1811      2087152 #4
   D 1810-1811 1816      2087152 #5
   D 1811-1812      2087152 #6
   D 1811-1812      2087152 #7
   D 1812-1813      2087152 #8
   D 1812-1813      2087152 #9
   D 1826-1837      2087152 #10
   D 1838-1849      2087152 #11
   D 1850-1857      2087152 #12
   D 1858-1881      2087152 #13
   BMD 1747-1775      2087153 #1
   BMD 1813      2087153 #2
   BMD 1813      2087153 #3
   BMD 1814      2087153 #4
   BMD 1814      2087153 #5
   BMD 1815      2087153 #6
   BMD 1815      2087153 #7
   BMD 1816      2087153 #8
   BMD 1817      2087153 #9
   BMD 1817-1818      2087153 #10
   BMD 1818      2087153 #11
   BMD 1819      2087154 #1
   BMD 1819      2087154 #2
   BMD 1820      2087154 #3
   BMD 1820      2087154 #4
   BMD 1821      2087154 #5
   BMD 1821      2087154 #6
   BMD 1822      2087154 #7
   BMD 1822      2087154 #8
   BMD 1823      2087154 #9
   BMD 1823      2087154 #10
   BMD 1824      2087154 #11
   BMD 1824-1825      2087155 #1
   BMD 1825      2087155 #2