Format explanations etc.

Stare Miasto   (Konin*)    5211 1813  KN


Roman Catholic parish

USC Stare Miasto

Includes: Barczygłów, Bułmin, Czaja-Górka, Galenka, Janowiec, Karsy, Kozia Góra, Krągola, Krągólka, Lipiny, Modła kol., Modła Królewska, Modła Księża, Posoka, Rumin, Stare Miasto, Żychlin
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1815-1883
   M 1808-1809   1818-1821   1851-1891
   D 1809-1810   1817-1825
State Archive in Poznan
   B 1787-1796    1808-1812   1814   1818   1821   1827-1868   1870-1880   1882-1897   1899-   i1819-1894
   M 1787-1796    1809-1812   1815-1816   1826-1880   1882-1897   1899-
   D 1787-1796    1808-1809   1811-1816   1821   1826-1880   1882-1897   1899-
Local Roman Catholic Parish
   B 1883-1893   1900-1907   1924-1929   1947-
   M 1873-1902   1928-1940   1945-
   D 1906-1919   1931-1940   1947-

LDS microfilms
   BD 1808 BM 1809 BMD 1810 B 1811-1812 D 1813 BMD 1814 MD 1815      758362
   MD 1816 B 1818 BD 1821 BMD 1826 M 1826 BMD 1827-1834      758363
   BMD 1835-1846 M 1846-1865      758364
   BMD 1847-1851 D 1852 BMD 1853-1855 BD 1856      758365
   BMD 1857-1865      758366
   BMD 1866-1874      1191421 #13-20
   BMD 1874-1876      1191422 #1-3
   D 1852-1869      1608539 #19
   D 1869-1878 BMD 1877-1880 1882-1884      1608540 #1-7
   B 1815      2087182 #6
   B 1816      2087182 #7
   BM 1817      2087182 #8
   B 1819      2087182 #9
   B 1820      2087182 #10
   B 1821-1826      2087182 #11
   B 1826-1846      2087183 #1
   B 1846-1883      2087183 #2
   M 1808      2087183 #3
   M 1809-1810      2087183 #4
   M 1818      2087183 #5
   M 1819      2087183 #6
   M 1820      2087183 #7
   M 1821      2087183 #8
   M 1851-1891      2087183 #9
   M 1809-1810      2087184 #1
   M 1813      2087184 #2
   M 1815      2087184 #3
   M 1816      2087184 #4
   D 1809-1810      2087184 #5
   D 1809-1810      2087184 #6
   D 1817      2087184 #7
   D 1818      2087184 #8
   D 1819      2087184 #9
   BMD 1822      2087184 #10
   BMD 1823      2087184 #11
   BMD 1824      2087184 #12
   BMD 1825      2087184 #13