Format explanations etc.

Grochowy   (Konin*)    5202 1813  KN


Roman Catholic parish

USC Rychwał

Includes: Biała, Budy Grochowskie, Dąbrowa, Grochowy, Groniczki, Holendry Bielskie, Holendry Złotkowskie, Rybie, Salamina, Siąszyce, Złotkowy, Zosinki
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1716-1812   1816-1882   1884   1886-1889
   M 1717-1801   1816-1882   1884   1886-1889
   D 1816-1882   1884   1886-1889
State Archive in Poznan
   B 1890-
   M 1890-
   D 1890-
Local Roman Catholic Parish
   B 1916-1926   1936-1940   1945-
   M 1945-
   D 1945-

LDS microfilms
   B 1793-1801 M 1717-1801 B 1816-1830 MD 1816-1831      1958945 #1-2
   BMD 1821-1826      1958945 #3-8
   BMD 1827 1829-1842      1958946
   BMD 1843-1844      1958947 #1-2
   BMD 1844-1851      1958947 #3
   BMD 1845-1852      1958947 #4-11
   BM 1852-1861      1958947 #12
   D 1852-1861      1958948 #1
   BMD 1853-1864      1958948 #2-13
   BMD 1865-1877      1958949
   BMD 1878-1882 1884 1886-1889      1958950 #1-10
   B 1716-1721 1738-1745 1721-1738 1795-1809      1958958 #3-5
   B 1809-1812      1958959 #1
   B 1835-1840 D 1826-1857      1958959 #2-5
   B 1716-1792      1958959 #6