Format explanations etc.

Grzymiszew   (Konin*)    5203 1822  KN


Roman Catholic parish

USC Tuliszków

Includes: Bibjanna, Buda, Bugaj, Dęby, Gozdów, Grzymiszew, Imiłków, Łowigus, Piętno, Ruda, Wygoda
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1775-1865
   M 1775-1880
   D 1775-1876
State Archive in Poznan
   B 1808   1811   1818-1819   1821-1822   1824   1827-1830   1832-1842   1845-1849   1851-1852   1858   1860-
   M 1808   1810   1812-1813   1818   1821-1822   1826-1830   1832-1842   1845-1849   1851-1852   1858   1860-
   D 1808   1810-1812   1818   1821-1822   1826-1830   1832-1842   1845-1849   1851-1852   1858   1860-
Local Roman Catholic Parish
   B 1866-1939   1945-
   M 1907-1939   1945-
   D 1877-1939   1945-

LDS microfilms
   BMD 1860-1865      719620
   BMD 1867-1876      1191256 #1-10
   BMD 1866      1201472 #10
   BMD 1877-1881      1600201 #6-10
   BMD 1882-1884      1600202 #1-3
   B 1776-1805      1960157 #4
   B 1806-1807 MD 1775-1807 B 1775-1776      1960158 #1
   M 1808-1809 BMD 1809-1811      1960158 #2
   B 1808-1812 MD 1808-1816      1960158 #3
   M 1812 B 1812 BMD 1813-1816      1960158 #4-5
   B 1812-1827 MD 1817-1827      1960159 #1
   BMD 1817-1821      1960159 #2-6
   BMD 1822-1825      1960160 #1-4
   B 1828-1860 M 1828-1830      1960160 #5
   M 1831-1860 D 1828-1860      1960161 #1
   B 1808-1809 1826-1843      1960161 #2-4
   B 1844-1865 M 1826-1863      1960162
   M 1863-1880 D 1808-1809 1812 1826-1864      1960163
   D 1865-1876      1960164 #1