Format explanations etc.

Kawnice   (Konin*)    5215 1809  KN


Roman Catholic parish

USC Golina

Includes: Bielawy, Głodowo, Kawnice, Kolno, Kraśnica, Maniusin, Młynki, Nowy Dwór, Rosocha, Węglewo, Zamostki, Zarzyn
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1632-1726   1754-1802
   M 1631-1804
   D 1704-1877
State Archive in Poznan
   B 1811-1812    1821   1824-1839   1841-1847   1849-1876   1878-   i1632-1809
   M 1811-1812    1821   1824-1839   1841-1847   1849-1876   1878-   i1632-1809
   D 1811-1812    1821   1824-1839   1841-1847   1849-1876   1878-   i1632-1809
Local Roman Catholic Parish
   B 1897-
   M 1916-
   D 1916-

LDS microfilms
   D 1811-1812 BMD 1821 1824-1839 1841-1845      743051
   BMD 1846-1847 1849-1865      743052
   BMD 1866-1877      1191077 #3-13
   BMD 1878-1884      1600202 #18-24
   B 1632-1726 1754-1800      1980853 #6
   B 1801-1802 M 1631-1804 D 1704-1804 D 1704-1877      1980854 #1-4
   D 1813-1814      2091136
   B 1897-1912      2267674 #5-7
   B 1912-1938 1945-1946      2267675
   B 1947-1950      2267727 #1
   M 1916-1926 1937-1938 1945-1946 1927-1936      2267727 #2
   M 1947-1958      2267727 #3
   D 1916-1929 1931-1938 1945-1946      2267727 #4-5
   D 1947-1967      2267728 #1
   M 1897-1914      2386340 #5
   D 1897-1915      2386340 #6