Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Kościan Kosten  (Koscian)    5206 1638  LE

District capital


Roman Catholic parish

7753 souls (in 1888)

Includes: Bonikowo, Czarków, Godziszewo, Kiełczewo, Kokorzyn, Kościan, Kurowo, Kurzagóra Nowa, Kurzagóra Stara, Nacław, Pijanowo, Ponin, Sierakowo, Szczodrowo, Widziszewo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1598-1675   1725-1910   1912-1920
   M 1598-1877   1880-1912
   D 1640-1841   1849-1852   1876-1912   i1891-1912
State Archive in Poznan
   B 1808-1813   1815-1817
   M 1808-1813   1815-1817
   D 1808-1813   1815-1817

LDS microfilms
   BMD 1810-1813 MD 1813 BMD 1815-1817      742004
   M 1790-1816 D 1795-1817 B 1808-1818      1189080
   B 1598-1648      1199981 #5
   B 1649-1675 M 1698-1727 1730-1759 B 1725-1760 D 1640-1728 1730-1782      1199982
   D 1782-1795 B 1760-1795 M 1760-1790      1199983
   B 1818-1828 D 1817-1841 B 1817-1837      1199984
   B 1837-1841 M 1829-1842 B 1843-1853      1199985
   D 1849-1852 B 1852-1869 M 1841-1847      1199986
   M 1847-1876 B 1870-1880      1199987
   B 1883-1884 D 1876-1890 M 1880-1893 B 1885-1900 D 1891-1892      1199988
   D 1892-1900 M 1894-1900      1199989 #1-2
   B 1900-1910      2043258 #3-4
   D 1900-1911      2043258 #5
   D 1911-1912      2043259 #1
   M 1900-1912      2043259 #2


Lutheran community

1840   Śmigiel

1207 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1836-1882
   M 1837-1940
   D 1837-1903

LDS microfilms
   B 1836-1854 M 1837-1860 D 1837-1856 B 1855-1865 M 1860-1865 D 1856-1865      742005
   BMD 1868-1870 1872-1874      1191097 #1-5


Civil registry

USC Kościan

State Archive in Leszno
   B 1874-   City
   M 1874-   City
   D 1874-   City
   B 1874-   Land
   M 1874-   Land
   D 1874-   Land

LDS microfilms
   BMD 1874 B 1875      1733749 #9-16
   MD 1875 BMD 1876 B 1877      1733750
   BMD 1877-1878 B 1879      1733751
   MD 1879 BMD 1880 BM 1881      1733752
   MD 1881 BMD 1882 BM 1883      1733753
   MD 1883 BMD 1884 B 1885      1733787
   MD 1885 BMD 1886 B 1887      1733788
   MD 1887 BMD 1888      1733789 #1-11


Jewish community

State Archive in Leszno
   D 1842-1847
Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1827-1864
   M 1827-1864
   D 1827-1864
LDS microfilms
   BMD 1827-1874      1857768 #4