Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Gryżyna Gryzyn  (Koscian)    5202 1643  LE


Roman Catholic parish

1749 souls (in 1888)

Includes: Dębiec Nowy, Dębiec Stary, Gryżyna, Gryżynka, Januszewo, Nielęgowo, Nielęgowskie Goruszki, Osiek, Racot, Spławie
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1741-1919
   M 1765-1941
   D 1765-1922
State Archive in Poznan
   B 1808-1817   1819-1874
   M 1808-1817   1819-1874
   D 1808-1817   1819-1874

LDS microfilms
   BMD 1808-1817 1819-1826 1828-1837 1839-1841      719610
   BMD 1842-1865      719611
   BM 1741-1759      1199961 #7
   BM 1759-1800 D 1778-1811 D 1796-1816 BM 1796-1817 BMD 1796-1817 BMD 1817-1862 BMD 1817-1853      1199962
   BMD 1853-1862 B 1859-1871 M 1863-1868 B 1868-1889 B 1890-1901 M 1868-1871      1199963
   M 1871-1901      1199964 #1
   BMD 1866-1874      1201471 #5
   B 1900-1919      2043254 #2
   D 1900-1922      2043254 #3
   M 1900-1941      2043254 #4


Civil registry

USC Kościan

State Archive in Leszno
   B 1877-   i1893-1902
   M 1877-   i1893-1902
   D 1877-

LDS microfilms
   BMD 1877-1878 B 1879      1733609 #7-12
   MD 1879 BMD 1880-1888      1733610 #1-29