Format explanations etc.

Mokronos   (Kozmin)    5148 1720  KA

Makronos 


Roman Catholic parish

2514 souls (in 1888)

Includes: Bułaków, Gościejewo, Kaczagórka, Malgów, Mokronos, Serafinów, Skałów, Suśnica, Wrotków, Wziąchów
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1647-1907
   M 1753-1886
   D 1753-1883
State Archive in Poznan
   B 1818-1841   1843-1862   1864-1874
   M 1818-1874
   D 1818-1874

LDS microfilms
   BMD 1818-1825 BMD 1827-1841 MD 1842      746960
   BMD 1843-1862 MD 1863 BMD 1864-1865      746961
   BMD 1866-1874      1191344 #8
   B 1647-1741 B 1799-1803 1753-1799 MD 1753-1803 B 1804-1824 B 1823-1828      1201211 #2-6
   BM 1742-1753 1804-1832 D 1804-1833 B 1825-1852 MD 1833-1852 BD 1853-1854      1201212
   BD 1854-1865 M 1853-1865 B 1865-1884 D 1865-1892 M 1865-1886 B 1874-1891      1201213
   B 1891-1900      1201214 #1-2
   B 1900-1907      2060224 #5