Format explanations etc.

Wałków Walkow  (Kozmin)    5153 1729  KA


Roman Catholic parish

2411 souls (in 1888)

Includes: Borzęcice, Dymacz, Galewo, Galewskie Parcele, Józefów, Ladenberg, Nowa Obra, Stara Obra, Szymanów, Wałków
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1716-1912
   M 1717-1920
   D 1716-1921
State Archive in Poznan
   B 1820-1821   1823-1829   1835-1874
   M 1820-1821   1823-1829   1835-1874
   D 1820-1821   1823-1829   1835-1874

LDS microfilms
   BMD 1820-1821 1823-1829 1835-1856      764435
   BMD 1857-1865      764436
   B 1804-1834 MD 1795-1834 BM 1834-1852      1191244
   M 1871-1900 D 1853-1900      1191245 #1-2
   D 1834-1852 B 1853-1901 M 1853-1871      1194550
   BMD 1866-1872      1194802 #10-16
   BMD 1873-1874      1194803 #1-4
   B 1716-1739 M 1718-1741 D 1716-1740 B 1741-1753 M 1742-1762 D 1741-1759 B 1753-1783 M 1762-1796 D 1759-1791 B 1783-1796 D 1791-1796 B 1795-1804      1194855 #4-8
   B 1901-1912      2120472 #7
   M 1900-1920      2120472 #8
   D 1900-1919      2120472 #9
   D 1920-1921      2120473 #1