Format explanations etc.

Wielowieś Wielowies  (Kozmin)    5146 1721  KA


Roman Catholic parish

1369 souls (in 1888)

Includes: Birkenwald, Kaniewo, Kromolice, Przybyszew, Unisław, Wielowieś
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1626-1904
   M 1626-1945
   D 1626-1795   1891-1944
State Archive in Poznan
   B 1817-1823   1825-1874
   M 1818-1823   1825-1874
   D 1818-1823   1825-1874

LDS microfilms
   B 1817-1818 MD 1818 BMD 1819-1823 1826-1831 MD 1831 BMD 1832-1848      764461
   BMD 1849-1860 MD 1860 BMD 1861-1865      764462
   MD 1626-1706 BMD 1746-1777 BMD 1778-1795 BM 1795-1828 B 1825-1864      1194556 #3-9
   B 1864-1904 M 1825-1912 D 1891-1900      1194606 #1-4
   BMD 1866-1874      1194806 #2
   B 1900-1904      2120473 #8
   M 1900-1912      2120474 #1
   D 1900-1944      2120474 #2
   M 1912-1945      2120474 #3