Format explanations etc.

Baszków Baschkow  (Krotoszyn)    5141 1717  KA


Roman Catholic parish

1734 souls (in 1888)

Includes: Baszkowo, Bestwin, Dziewiąte, Katarzynowo, Konarzewo, Konarzewska Cegielnia, Ostatnigrosz, Rochy, Ruda, Rzemiechów, Rzemiechowski Bór, Salnia, Szczerków, Vorpol
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1750-1912
   M 1750-1819   1821-1877   1881-1910
   D 1750-1827   1848-1877   1881-1912
State Archive in Poznan
   B 1808-1810   1814-1819   1821-1831   1834-1836   1838-1839   1841-1874
   M 1808-1810   1814-1819   1821-1831   1834-1836   1838-1839   1841-1874
   D 1808-1811   1813   1815-1819   1821-1831   1834-1839   1841-1874
State Archive in Poznan - microfilms only
   B 1750-1834   1870-1875
   M 1750-1875
   D 1750-1834   1870-1878   1900-1912

LDS microfilms
   B 1809-1814 M 1808-1810 D 1809-1817 BMD 1808-1817 D 1810-1813 B 1818 D 1819 BMD 1821-1834 B 1833-1835 D 1835-1837 B 1838      810121
   B 1839-1844 BMD 1844-1865      810122
   BMD 1866-1868      811083
   BMD 1750-1834 M 1848-1875 D 1870-1878 1900-1912 B 1870-1875      1169503 #6-9
   M 1829-1847 B 1835-1848      1194656 #6-7
   BD 1848-1870 M 1875-1877 B 1881-1891 M 1881-1910 D 1881-1901 1870-1877 B 1870-1877 1892-1901      1194657 #1-6
   D 1901-1912      1194700 #1
   BMD 1866-1873 B 1874 M 1874 D 1874      1201323 #3-13