Format explanations etc.

Sośnica Sosnica  (Krotoszyn)    5153 1741  KA


Roman Catholic parish

1050 souls (in 1888)

Includes: Czarnuszka, Fabianów, Jarmużew, Kaczyniew, Maryanów, Orpiszewek, Sośnica, Sośnickie Huby
State Archive in Poznan
   B 1816   1818-1827   1829-1874
   M 1816   1818-1827   1829-1874
   D 1816   1818-1874

LDS microfilms
   BMD 1816 1818-1827 D 1827-1828 BMD 1829-1843 BD 1843 BMD 1844      758354
   BMD 1845-1865      758355
   BM 1866      1191414 #16-19
   D 1866 BMD 1867-1874      1191415 #1-47