Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Zduny   (Krotoszyn)    5139 1723  KA


Roman Catholic parish

1321 souls (in 1888)

Includes: Borownica, Chachalnia (Kochalle), Helenopol, Kubowo, Kwiatkowo, Maryanin, Perzyce, Piaski, Siejewo, Ujazd, Zduny
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1629-1901
   M 1721-1868
   D 1721-1856
State Archive in Poznan
   B 1818-1874
   M 1818-1874
   D 1818-1874

LDS microfilms
   BMD 1818-1844      765787
   BMD 1845-1865      765788
   B 1731-1799 MD 1721-1800 B 1799-1825      1194648 #1-3
   M 1801-1834 D 1801-1840 B 1825-1840 BD 1841-1856 M 1835-1868 B 1857-1894      1194649 #1-6
   B 1894-1901      1194650 #1
   BMD 1866-1874      1194797 #1-27
   B 1629-1669      1194957 #6
   B 1669-1720      1194957 #7
   B 1721-1731      1194957 #8


Lutheran community

1637   *

3309 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1713-1734   1742-1749   1759-1857   1860-1874
   M 1726-1857   1860-1874
   D 1726-1858   1860-1874   i1726-1874
Evangelisches Zentralarchiv in Berlin
   B 1920-1923
   M 1920-1923
   D 1920-1923

LDS microfilms
   BMD 1920-1923      185363
   BMD 1920-1923      491494 #1
   B 1713-1734 1742-1749      765789
   B 1759 1761 1756 1759-1787      765790
   B 1788-1807 1787-1798 1795-1803      765791
   B 1803-1824      765792
   B 1824-1834 1838-1850      765793
   M 1726-1736 MD 1738-1747 M 1748-1775      765794
   M 1776-1817 1789-1817 1796-1817 1829      765795
   D 1748-1799 1788-1845 1788-1845      765796
   D 1795-1837      765797
   D 1837-1858      765798
   BMD 1866-1871      1194797 #28-35
   BMD 1871-1874      1194798 #1-3


Civil registry

USC Zduny

State Archive in Kalisz
   B 1874-   i1874-1892
   M 1874-   i1874-1880
   D 1874-   i1874-1892

LDS microfilms
   BMD 1874      1201099 #14-16
   BMD 1875-1876 B 1877      1201100
   MD 1877      1201101 #1-2
   B i1874-1875      2380078 #5
   B i1876-1892      2380078 #6
   M i1874-1880      2380078 #7
   D i1874-1875      2380078 #8
   D i1876-1892      2380079 #1


Jewish community

State Archive in Poznan
   M 1817-1846
   D 1817-1847
LDS microfilms
   MD 1818-1846 D 1835-1836 1838-1847      765799


MLutheran community

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin
   B 1834-1871
   M 1834-1871
   D 1834-1871
LDS microfilms
   B 1834-1868 BMD 1869-1871 M 1837-1867      73114 #1-3
   D 1836-1868 1836-1868      73114 #5-6