Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Dobrzyca   (Krotoszyn)    5152 1736  KA

Dobberschuetz 


Roman Catholic parish

1744 souls (in 1888)

Includes: Augustynów, Dobrzyca, Izbiczno, Klonowa, Nowyświat, Olesie, Strzyżew, Zielony Dąb
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1603-1907
   M 1673-1717   1721-1930
   D 1622-1714   1718-1933
State Archive in Poznan
   B 1815-1816   1819-1822   1824-1874
   M 1810-1811   1815-1816   1819-1822   1824-1874
   D 1815-1816   1819-1822   1824-1874

LDS microfilms
   M 1810-1816 BMD 1819-1848      814729
   BMD 1849-1865      814730
   MD 1810-1836 B 1810-1845 D 1822-1848 M 1822-1853 B 1845-1856 D 1848-1866 M 1853-1874 B 1857-1875 D 1867-1875 B 1876-1901 D 1880-1901      1194693
   M 1876-1900      1194694 #1
   BMD 1866-1874      1201444 #4-12
   B 1900-1907      2041479 #7
   D 1900-1915      2041479 #8
   M 1900-1930      2041479 #9
   B 1916-1933      2041479 #10
   B 1603-1672      2127220 #4
   B 1672-1795 M 1791-1809 B 1795-1803 M 1673-1722 D 1622-1714      2161856 #1-5
   M 1721-1791 D 1718-1791 1795-1809      2161857 #1-2


Lutheran community

1803   *

2057 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1818-1874
   M 1818-1875
   D 1818-1874

LDS microfilms
   BMD 1818-1822 B 1822-1836 BMD 1823-1833 B 1834      814731
   MD 1834 BMD 1835-1848 BM 1849      814732
   D 1849 BMD 1850-1865      814733
   BMD 1866-1871      1201444 #13-30
   BMD 1872-1874      1201445 #1-9


Civil registry

USC Dobrzyca

State Archive in Kalisz
   B 1874-   i1874-1893
   M 1874-   i1874-1893
   D 1874-   i1874-1893

LDS microfilms
   BMD 1874-1875      1199907 #6-11
   BMD 1876-1877      1199908
   BMD 1878-1879      1199909
   BMD 1879      1199910 #1
   B 1880      2041921 #9
   BMD 1880-1882      2041922
   BMD 1883-1885      2041923
   D 1885 BMD 1886-1888      2041924
   D 1888 BMD 1889-1892      2041925 #1-13
   BMD i1874-1876      2380059 #10
   BMD i1877-1893      2380059 #11


Jewish community

Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1817-1864
   M 1817-1864
   D 1817-1864
LDS microfilms
   BMD 1817-1864 BMD 1817-1864      1273157 #3