Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Święciechowa Swienciechowo  (Leszno)    5151 1630  LE

Schwetzkau 


Roman Catholic parish

2100 souls (in 1888)

Includes: Mądzin, Ogrody (Garthe), Przybyszew (Priebisch), Święciechowa (Schwetzkau), Trzebnica (Trebin), Wolffsvorwerk
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1764-1913
   M 1780-1854
   D 1780-1911
State Archive in Poznan
   B 1816-1829
   M 1818-1829
   D 1818-1829

LDS microfilms
   B 1816-1817 BMD 1818-1829      764058
   B 1764-1809      1194545 #6
   B 1809-1815 D 1780-1839 M 1780-1854 B 1815-1817      1194546
   B 1817-1859 D 1840-1901 M 1840-1900      1194956 #1-3
   D 1900-1911      2120472 #1
   B 1900-1912      2120472 #2


Civil registry

USC Święciechowa

State Archive in Leszno
   B 1874-   i1874-1903
   M 1874-   i1874-1903
   D 1874-   i1874-1903

LDS microfilms
   BMD 1874-1875 B 1876      1807706 #7-13
   MD 1876 BMD 1877-1881 B 1882      1807707
   MD 1882 BMD 1883-1886 BM 1887      1807708
   D 1887 B 1888 B 1874-1888 MD 1888      1807709 #1-5