Format explanations etc.

Parkowo   (Oborniki)    5242 1655  PI


Roman Catholic parish

1292 souls (in 1888)

Includes: Boguniewo, Jaracki Młyn (Jaratsch Muehle), Jarackie Olędry, Józefinowo, Nowiszcz (Nawisk), Olędry Piłka, Olędry Suche (Trocken Hauland), Parkowo, Słomowo, Wełna
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1885-1953
   M 1883-1941   1945-1959
   D 1908-1941   1945-1967
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1695-1885
   M 1695-1882
   D 1695-1757   1761-1908
Local Roman Catholic Parish
   B 1885-
   M 1883-1941   1945-
   D 1908-1941   1945-

LDS microfilms
   B 1695-1741 M 1716-1741 D 1695-1738 B 1717-1749 M 1718-1741 D 1718-1740 B 1742-1757 D 1746-1757 B 1766-1777 1754-1755 M 1749-1757 D 1766-1822      1191184 #4-8
   M 1742-1791 B 1777-1807 B 1744 1762-1784 1812-1818 M 1761-1780 1812-1818 D 1765-1779 1812-1818 B 1817-1825 M 1817-1828 D 1817-1828 BMD 1817-1828 D 1808-1816 B 1828      1191184 #9-14
   M 1824-1849 D 1824-1832 BMD 1832-1847 B 1826-1861 M 1847-1882 B 1861-1885 D 1847-1866      1194576
   D 1866-1901      1194954 #1
   B 1885-1937      1840981 #5
   B 1937-1948      1840981 #6
   B 1945-1946      1840981 #7
   B 1949-1953      1840981 #8
   M 1883-1941 1945-1948      1840981 #9
   M 1945-1946      1840981 #10
   M 1945-1959      1840981 #11
   D 1908-1941 1945-1948      1840981 #12
   D 1945-1946      1780960 #1
   D 1949-1967      1780960 #2
   D 1900-1908      2061987 #8