Format explanations etc.

Dąbrówka Kościelna Kirchen Dombrowka  (Oborniki)    5235 1711  PO


Roman Catholic parish

1823 souls (in 1888)

Includes: Berenbusz (Niedźwiedziny), Dąbrowieckie Olędry, Dąbrówka, Darmoszewo, Dzwonowo, Gniewkowo, Gniewkowskie Olędry, Ignacewo, Janowo, Karczewo, Karczewska Wygoda, Karczewskie Olędry, Lubowice, Lubowiczki, Markowice, Miączynek, Narożnik, Niedarzyn, Pawłowo, Pawłowskie Huby, Rejowiec, Sława, Stare Olędry, Stawiańskie Huby, Stawiany, Szczodrochowo, Turostowskie Huby, Wysoka, Zawady
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1743-1949
   M 1743-1806   1808-1950
   D 1743-1806   1808-1880   1945-1950
State Archive in Poznan
   B 1846-1858   1862-1866   1869
   M 1846-1858   1862-1866   1869
   D 1846-1858   1862-1866   1869

LDS microfilms
   BMD 1846-1857 1861-1865      810677
   BMD 1866 1869      1201437 #1-6
   B 1743-1800      2161300 #8
   M 1743-1806      2161301 #1
   B 1805-1806 1801-1805      2161301 #2
   D 1743-1806      2161301 #3
   B 1806-1809      2161301 #4
   B i1800-1824      2161301 #5
   BMD 1808-1814      2161301 #6
   BMD 1810-1822      2161301 #7
   B i1815-1832 1810-1814 B 1830-1831 D i1810-1831 D 1830-1831 M 1830-1831      2161301 #8
   B 1822-1825 D 1822-1825 M 1822-1828 B 1825-1829 D 1826-1829      2161301 #9
   B 1830-1856      2161301 #10
   B 1857-1933      2161302 #1-3
   M 1830-1924      2161302 #4-6
   B 1934-1940 1945-1950 1941-1947 1940-1944      2349914 #4
   M 1925-1940 1945-1959      2349914 #5-6
   D 1945-1966      2349914 #7-8