Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Odolanów Adelnau  (Odolanow)    5134 1742  KA

District capital


Roman Catholic parish

8000 souls (in 1888)

Includes: Baby, Bałamącek, Biadaszki, Bogdaj, Boników, Garki, Gleśnica, Gorzyckie Huby, Gorzyczki, Granowiec, Harych, Huta, Koczurza, Krzyżne, Kuroch, Nabyszyce, Odolanów (Adelnau), Przerwa, Raczyce, Świeca, Tarchały Małe, Tarchały Wielkie, Wierzbno, Zawidza
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1711-1742   1746-1920
   M 1711-1743   1785-1933
   D 1711-1742   1785-1919
State Archive in Poznan
   B 1808-1809   1818-1819   1821-1830   1850-1860   1862-1867   1873
   M 1813-1814   1818-1819   1821-1830   1850-1860   1863-1867   1873-1874
   D 1813-1814   1818-1830   1850-1860   1863-1867   1872   1874

LDS microfilms
   BMD 1855-1865 1808-1809 1813-1814 1818-1819 D 1820 BMD 1821-1825      747355 #2
   BMD 1826-1830 1850-1855      747356
   BMD 1856-1860 B 1862 BMD 1863-1865      747357
   B 1767-1805 M 1785-1806 D 1785-1807 BMD 1803-1824 B 1825-1827      1191171 #2-7
   B 1827-1831 D 1825-1831 M 1825-1846 B 1831-1847 D 1832-1854      1191172
   D 1854-1863 B 1848-1882 M 1847-1880      1191173
   M 1880-1881 D 1864-1894 B 1883-1900 D 1896-1919 M 1883-1895      1191174
   M 1895-1910      1191175 #1
   BMD 1866-1874      1191377 #11-21
   B 1901-1911      2061981 #2
   D 1900-1919      2061981 #3
   B 1912-1914      2061981 #4
   B 1914-1919      2061982 #1
   M 1900-1933      2061982 #2
   B 1711-1743 D 1711-1742 M 1711-1743      2202570 #3
   B 1746-1776      2202570 #4
   B 1864-1894 M 1864-1894 D 1864-1895      2202570 #5
   M 1806-1824 D 1808-1824      2202570 #6


Lutheran community

1780   *

2900 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1776-1875
   M 1776-1919
   D 1780-1876

LDS microfilms
   B 1770-1826 1818-1820      747358
   B 1821-1865      747359
   M 1776-1826 1817-1865      747360
   D 1780-1841 1818-1826 MD 1827 BMD 1828-1830      747361
   D 1842-1865 BMD 1849-1859      747362
   BMD 1860 1862-1865      747363
   BMD 1866 MD 1867 BMD 1874      1191377 #22-29


Civil registry

USC Odolanów

State Archive in Kalisz
   B 1874-   i1874-1894
   M 1874-   i1874-1894
   D 1874-   i1874-1894

LDS microfilms
   BMD 1874-1875      1201064
   BMD 1876-1877      1201065
   MD 1877      1201066 #1-4
   BMD 1878      2092134 #20-22
   D 1878 BMD 1879-1880      2092135
   BMD 1881-1882 B 1883      2092136
   BMD 1883-1884 B 1885      2092137
   BMD 1885-1886 B 1887      2092138
   BMD 1887      2092139
   B 1888      2092213 #22
   MD 1888 BMD 1889 B 1890      2092214
   MD 1890 BMD 1891 B 1892      2092215
   BMD 1892-1893      2092216 #1-6
   BMD i1874-1877      2380066 #7
   BMD i1878-1883      2380066 #8
   BMD i1878-1883      2380067 #1
   BMD i1884-1894      2380067 #2