Format explanations etc.

Pogrzybów Pogrzybow  (Odolanow)    5143 1743  KA


Roman Catholic parish

4132 souls (in 1888)

Includes: Jaskółki, Jelitów, Pogrzybów, Przybysławiec, Rąbczyn Nowy, Rąbczyn Stary, Radłów, Raszkówek, Świeligów, Walentynowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1745-1746   1788-1913
   M 1788-1898
   D 1788-1875
State Archive in Poznan
   B 1818-1821   1823   1825-1830   1833   1835-1866   1868-1874
   M 1818-1821   1823   1825-1830   1833   1835-1873
   D 1818-1821   1823   1825-1830   1833   1835-1873

LDS microfilms
   BD 1818-1819 BMD 1819-1821 1824 1825-1830 1833 1835-1846      752697
   BMD 1847-1851 BD 1852 BMD 1853-1865      752698
   B 1745 B 1788-1801 M 1788-1812 B 1801-1805      1191133 #4-6
   BMD 1866 MD 1867      1191399 #37-41
   BMD 1868-1873 B 1874      1191400 #1-19
   M 1858-1898 B 1876-1901      1191445 #1-2
   B 1812-1830 M 1813-1828 D 1804-1828 BMD 1830-1850 D 1851-1875 B 1850-1862      1194579
   B 1862-1875 M 1851-1857      1194840 #1-2
   B 1900-1913      2085578 #4
   B 1788-1801 M 1788-1812 D 1788-1804      2202577 #2