Format explanations etc.

Rogaszyce   (Ostrzeszow)    5123 1757  KA


Roman Catholic parish

1045 souls (in 1888)

Includes: Dobra, Królewskie, Malinów, Rogaszyce, Źródelna, Żyrów
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1686-1727   1764-1817   1821-1911   i1800-1866
   M 1821-1856
   D 1686-1727   1811-1811   1817-1894
State Archive in Poznan
   B 1819-1855
   M 1819-1855
   D 1819-1855

LDS microfilms
   BMD 1819-1834      752796
   BMD 1835-1855      752797
   B 1671-1721 1765-1766 D 1686-1720 B 1764-1817 D 1817-1820 M 1821-1838 B 1821-1839 D 1821-1833      1191468 #4-10
   D 1833-1839 BD 1840-1852 M 1839-1856 B 1852-1866 B 1800-1812 1821 1785-1799 1814-1820 D 1852-1894 B 1867-1901      1191469 #1-6
   B 1900-1912      2119833 #7