Format explanations etc.

Doruchów Doruchow  (Ostrzeszow)    5125 1805  KA


Roman Catholic parish

2661 souls (in 1888)

Includes: Belinie, Bobrownickie Drogi, Bobrownickie Huby, Bobrowniki I, Bobrowniki II, Cierszowe, Dąbrowa, Doruchów, Emiliów, Godziętowy, Gruszczyńskie, Gruszkowo, Haryak, Kałuża, Kolebki, Kowalówka, Kuźnica Bobrowska, Kuźnica Stara, Marszałki, Olszynka, Pieczyska, Pruszczak, Przytocznica, Psia Góra, Siekierzyn, Skiera, Stawskie, Świtoń, Wrzosy, Zalesie, Zamysły
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1617-1618   1728-1756   1763-1783   1791-1879
   M 1756-1878
   D 1756-1773   1794-1795   1840-1884
State Archive in Poznan
   B 1818-1855
   M 1818-1855
   D 1818-1855

LDS microfilms
   BMD 1818-1832      814736
   BMD 1835-1849      814737
   BMD 1850-1855      814738
   M 1827-1839 D 1874-1884      1194696 #3-4
   B 1808-1879 M 1756-1827      2152672
   M 1827-1878 D 1774-1795 1840-1884 B 1618-1630      2189226
   B 1726-1756 1762-1771 D 1756-1774 B 1771-1783 1791-1808      2189227