Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Grabów Grabow  (Ostrzeszow)    5131 1807  KA

Grabów nad Prosną 


Roman Catholic parish

2752 souls (in 1888)

Includes: Biernacice, Górski Młyn, Grabów, Ilskie, Kania, Karolew, Klapki, Książenice, Modlin, Neuhoff, Niwiska, Raduchów, Smolniki, Wójtostwo, Wygoda, Zamiejski Młyn, Zamość
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1724-1741   1755-1756   1763-1913   i1800-1899
   M 1716-1867
   D 1718-1912
State Archive in Poznan
   B 1818-1855
   M 1818-1855
   D 1818-1855

LDS microfilms
   BMD 1818-1838      719471
   BMD 1839-1855      719472
   D 1835-1864 M 1831-1867 D 1865-1874 B 1862-1879      1189069
   B 1724-1774 M 1724-1774 D 1738-1775 M 1725-1738 B 1766-1783 M 1775-1830 D 1775-1780      1191652 #6-10
   D 1781-1830 B 1784-1861 D 1831-1835      1191653
   B 1879-1883 D 1874-1900 B 1884-1901      1191654 #1-3
   D 1900-1912      2041484 #4
   B 1900-1913      2041484 #5


Lutheran community

1870   Ostrzeszów

1165 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1870-1876
   M 1870-1876
   D 1870-1875

LDS microfilms
   BMD 1870-1876      1201464 #11-12


Civil registry

USC Grabów nad Prosną

State Archive in Kalisz
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-

LDS microfilms
   D 1874 BMD 1875      1199917 #7-10
   BMD 1876-1877      1199918
   MD 1877      1199919 #1-3
   BMD 1878      2041787 #16-20
   BMD 1879-1881 B 1882      2041788
   MD 1882 BMD 1883-1885      2041789
   BMD 1886-1888 BM 1889      2041790
   D 1889 BMD 1890-1891      2041791 #1-7