Format explanations etc.

Wysocko Wielkie Gross-Wysocko  (Ostrow)    5138 1751  KA


Roman Catholic parish

2475 souls (in 1888)

Includes: Kamienice Nowe, Parczew, Sadowice, Smardów, Westrza, Wturek, Wysocko Małe, Wysocko Wielkie, Zmyślona
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1615-1651   1681-1735   1761-1814   1821-1859   1891-1908
   M 1625-1651   1679-1697   1727-1735   1762-1814   1843-1937
   D 1680-1697   1727-1735   1762-1908
State Archive in Poznan
   B 1818-1819   1821-1827   1829-1830   1860-1874
   M 1818-1819   1821-1827   1829-1830   1860-1874
   D 1818-1819   1821   1823-1827   1829-1830   1860-1874

LDS microfilms
   BMD 1818-1819 1821-1827 1829-1830 1860-1865      764654
   BMD 1866-1874      1191335 #5-31
   B 1615-1651 M 1625-1651 BMD 1727-1735 MD 1762-1796 B 1761-1791      1194630 #3-7
   B 1791-1797 1767-1794 B 1795-1813 M 1795-1814 B 1821-1841 D 1794-1844 B 1841-1859 M 1843-1859 D 1845-1859      1194631
   D 1859-1900 B 1891-1900 M 1860-1900      1194632 #1-3
   D 1900-1908      2120663 #3
   B 1900-1908      2120663 #4
   M 1900-1937      2120663 #5