Format explanations etc.

Gostyczyna Gostyczyn  (Ostrow)    5141 1805  KA


Roman Catholic parish

1900 souls (in 1888)

Includes: Chotów Nowy, Chotów Stary, Glapieniec, Gostyczyna, Leziona Nowa, Leziona Stara, Murowana Karczma, Osiek, Podkoce, Radziszew, Sławin Nowy, Sławin Stary, Sławiński Młyn, Śmiełów Nowy, Śmiełów Stary, Węgry I, Węgry II, Węgry Nowe, Zamość. Before 1818: Szczypiorno
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1769-1899
   M 1769-1794   1797-1845
   D 1769-1795   1797-1860
State Archive in Poznan
   B 1818-1850   1854-1855   1857-1874
   M 1818-1850   1854   1857-1874
   D 1818-1850   1854   1857-1874

LDS microfilms
   BMD 1818-1828 MD 1828 BMD 1829      719458
   BMD 1830-1835 BM 1835 BMD 1836-1847      719459
   BMD 1848-1850 1854-1855 1857-1859 M 1860 BMD 1861-1865      719460
   BM 1769-1794 D 1769-1795 B 1769-1798 1791-1801 D 1797-1800      1191636 #3-8
   M 1800-1801 B 1801-1807 1810-1820 D 1810-1828 B 1821-1829 M 1807-1832 B 1830      1191637
   B 1830 M 1833-1845 D 1828-1866 B 1845-1890      1191638
   B 1890-1899      1191639 #1
   BMD 1866-1874      1201461 #12