Format explanations etc.

Ociąż Ocionz  (Ostrow)    5143 1756  KA


Roman Catholic parish

1050 souls (in 1888)

Includes: Baby, Cegielnia, Fabianowo, Krzyżaki, Kwiatkowo, Ociąż, Zakrzewki
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1795-1886
   M 1795-1886
   D 1795-1886
State Archive in Poznan
   B 1818-1848   1851-1874
   M 1818-1846   1848   1851-1874
   D 1818-1848   1851-1874

LDS microfilms
   BMD 1818-1839      747353
   BMD 1840-1846 BD 1847 BMD 1848 1851-1854      747354
   BMD 1855-1865      747355 #1
   B 1795-1845 MD 1795-1845 BD 1842-1858 B 1859-1871      1191170 #3-10
   B 1871-1886 MD 1859-1886      1191171 #1
   BMD 1866-1874      1191377 #2-10